Jak na supervizi marketingové agentury bez nervů (podcast)

GA4-Tutorial-48.png

V tomto díle podcastu se budeme věnovat výzvám spojených s prací s marketingovou agenturou. Od nesplněných slibů a zaseklých procesů až po zásadní roli spojky, zkoumáme různé perspektivy jak klienta, tak agentury.

Kde si to můžete poslechnout?

YouTube

 

Spotify

Pokryjeme například tato témata:

  • stanovit KPI, hlídat výkon, otevírat diskuse
  • překládat businessové cíle do těch marketingových
  • zajišťovat hladké předání podkladů
  • dělat si vlastní analytiku
  • vyhodnocovat reporty od agentury a dávat jim zpětnou vazbu
  • iniciovat další kroky
  • průběžně revidovat strategii a hlídat milníky

Slovník pojmů

Redflag ⇒ Varovný signál.
Hiring ⇒ Nábor včetně propagace pozic i zaškolování.
Cashflow ⇒ Tok peněz.
Onepager ⇒ Propagační leták, pamflet o jedné straně.
Defokusovat ⇒ Odvést pozornost, odvádět pozornost.
Stages ⇒ Fáze.
Bottle neck ⇒ Úzké hrdlo, místo, kde se práce zasekává.
Win-win vztah ⇒ Vztah, který je výhodný pro obě strany.
Inhouse ⇒ Člověk pracující v rámci interního týmu.
CMO ⇒ Chief Marketing Officer, tedy marketingový ředitel, šéf marketingu v organizaci.
Interim manager ⇒ Dočasný manager, který je koordinátorem změn v organizaci, např. v marketingu.
KPI ⇒ Key Performance Indicator, klíčový ukazatel výkonu, metrika, podle které se orientujete při posuzování výkonu např. webu.
Outsourcovat ⇒ Najímat, zadávat externímu dodavateli.
Know-how ⇒ “Vědět jak”, tedy unikátní znalost jednotlivce nebo organizace.
Insighty ⇒ Nápady, náměty, informace, podklady. Například podklady k novému obsahu, co se ve firmě děje a podobně.
Board ⇒ Vedení firmy, rada firmy, někdy představenstvo.
Report ⇒ Zpráva o stavu projektu a jeho výkonu, většinou zasílaná na měsíční bázi.
Fejkovat ⇒ Předstírat, zveličovat, zkresleně podávat.
Fine line ⇒ Tenká hranice.
Brandbuilding ⇒ Aktivity směřující k budování povědomí o značce.
Milestone ⇒ Milník, konkrétní bod v čase, kdy má k něčemu dojít, typicky k předání, nebo změně.
Adhoc ⇒ Jednorázový, nárazový.

Martin Kůra

Marketing je mou vášní. Nejradši mám ten funkční a výdělečný. Původně překladatel, SEO specialista, dnes radím firmám, jak nastartovat marketing v onlajnu. Multikulti blázen, kytarista, tenorista, šišlám na zvířátka, kafař, pivař i vinař, k smrti rád vařím, žiju v Jablonci a rád chodím do kopce.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *